44pin IDE Flash Vertical Module 4GB

4GB 44p IDE Flash Vertical Module w/o Case
Code: 028979 Brand: Gigaram Brand: PATADOM44PV-4GB-BI
$39.98
Qty: 200
4GB 40p IDE Flash Vertical Module w/o Case
Code: 029172 Brand: Gigaram Brand: PATADOM40PV-4GB-BI
$39.95
Qty: 24
4GB 44p IDE Flash Vertical Module
Code: CXX Brand: Gigaram
$19.98
Qty: 250
$64.98
Qty: 250