40pin IDE Flash Vertical Module 16GB

16GB 40p IDE Flash Vertical Module Bulk
Code: 028769 Brand: Gigaram Brand: PATADOM40PV-16GB-BI
$79.98
Qty: 16
16GB 40p IDE Flash Vertical Module
Code: CXS Brand: Gigaram
$174.98
Qty: 250