EDO 144pin 60ns 64MB

KMM466F804BS1-L6 ADW 64MB 144p 60ns 8c 4x16 EDO 2Rx16 3.3V SODIMM, Samsung
Code: 003658 Brand: Samsung Brand: KMM466F804BS1-L6
$15.98
Qty: 24
MC-42S8LFG64SA-A60 ADW 64MB 144p 60ns 8c 4x16 EDO 2Rx16 3.3V SODIMM RFB, NEC
Code: 006166 Brand: NEC Brand: MC-42S8LFG64SA-A60
$15.98
Qty: 5
MT64S8E416-60-ZPXX ADW 64MB 144p 60ns 8c 4x16 EDO 2Rx16 3.3V SODIMM, Mixed/3rd
Code: 027824 Brand: Mixed/3rd Brand: MT64S8E416-60-ZPXX
$15.98
Qty: 3
GR64S8E88-60-SP8R ABA 64MB 144p 50ns/60ns 8c 8x8 EDO SODIMM T009 PCB-GR-7736, Samsung/Gigaram
Code: 031102 Brand: Samsung/Gigaram Brand: GR64S8E88-60-SP8R
$13.98
Qty: 43
GR64S8E88-60-MP8R ABA 64MB 144p 50ns/60ns 8c 8x8 EDO SODIMM T009 PCB-GR-7736, Micron/Gigaram
Code: 031103 Brand: Micron/Gigaram Brand: GR64S8E88-60-MP8R
$13.98
Qty: 1