DDR2 240pin PC2-5300 Fully Buffered 4GB

$39.98
Qty: 4
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM
Code: 005254 Brand: Samsung Brand: M395T5160CZ4-CE65
$19.98
Qty: 2
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM X6382A
Code: 007161 Brand: Sun Micro Brand: 371-3069-MIC
$59.48
Qty: 4
$39.98
Qty: 1
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM w/ Extra Label RFB
Code: 008060 Brand: Qimonda Brand: HYS72T512920EFA-3S-C2
$19.98
Qty: 1
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM RFB w/ HP label
Code: 009467 Brand: Hynix Brand: HYMP151F72CP4N3-Y5
$19.98
Qty: 2
$59.48
Qty: 12
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM
Code: 014642 Brand: Hynix Brand: HYMP151F72CP4N3-Y5
$19.98
Qty: 75
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.5V ECC FBDIMM NOB Malaysia RoHS
Code: 015173 Brand: Qimonda Brand: HYS72T512420ELA-3S-C
$29.98
Qty: 1
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM RFB
Code: 015631 Brand: Hynix Brand: HYMP351F72AMP4N3-Y5
$19.98
Qty: 1
$59.48
Qty: 2
4GB 240p PC2-5300 CL5 36c 256x4 DDR2-667 2Rx4 1.8V ECC FBDIMM RFB w/ HP labels
Code: 018178 Brand: Elpida Brand: EBE41FE4ACFT-6E-E
$20.98
Qty: 1