EDO 168pin 60ns Buffered 128MB

$29.98
Qty: 99
$19.98
Qty: 99
$19.98
Qty: 99
$19.98
Qty: 99
$39.98
Qty: 99
$29.98
Qty: 99
128MB 168p 60ns 18c 16x4 8K Buffered ECC EDO DIMM
Code: 000758 Brand: Sun Micro Brand: 370-3200-01
$39.98
Qty: 7
128MB 168p 60ns 18c 16x4 4K Buffered ECC EDO DIMM
Code: 002997 Brand: Samsung Brand: KMM372F1680AK-6U
$19.98
Qty: 1
128MB 168p 60ns 18c 16x4 4K Buffered ECC EDO DIMM RFB
Code: 003817 Brand: Major/3rd Brand: MT128B18E164-60-TPXX
$19.98
Qty: 1
128MB 168p 60ns 18c 16x4 4K Buffered ECC EDO DIMM
Code: 003994 Brand: Compaq Brand: 228470-001
$19.98
Qty: 14
128MB 168p 60ns 18c 16x4 8K Buffered ECC EDO DIMM KOREA
Code: 004770 Brand: Gigaram Brand: KMM372F1680CK-6
$29.98
Qty: 2
128MB 168p 60ns 18c 16x4 8K Buffered ECC EDO DIMM
Code: 004774 Brand: Gigaram Brand: M372F1680CJ0-C60
$29.98
Qty: 3