DDR3 240pin PC3-10600 ECC 4GB

$24.98
Qty: 99
$39.98
Qty: 99
$39.98
Qty: 99
$39.98
Qty: 99
4GB 240p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V UDIMM PCB KO-8148
Code: 011584 Brand: Nanya/Gigamem Brand: GR4GU16H2568-33-NP7Z
$24.98
Qty: 7
4GB 240p PC3-10600 CL9 18c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V ECC UDIMM
Code: 024523 Brand: Hynix/Kingston Brand: 74-7987-01
$39.98
Qty: 4
4GB 240p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V UDIMM RFB
Code: 026752 Brand: Hynix Brand: HMT351U6BFR8C-H9
$24.98
Qty: 30
4GB 240p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V UDIMM
Code: 026755 Brand: Samsung Brand: M378B5273DH0-CH9
$24.98
Qty: 53
4GB 240p PC3-10600 CL9 16c 256x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V UDIMM RFB
Code: 027555 Brand: Micron Brand: MT16JTF51264AZ-1G4
$27.48
Qty: 6