DDR2 240pin PC2-5300 Fully Buffered 1GB

$149.98
Qty: 99
1GB 240p PC2-5300 CL5 18c 64x8 Fully Buffered ECC DDR2-667 FBDIMM Mac Pro
Code: 000001 Brand: Hynix Brand: HYMP512A72BP8D2-Y5
$19.98
Qty: 1
1GB 240p PC2-5300 CL5 18c 64x8 DDR2-667 2Rx8 1.8V ECC FBDIMM RFB Korea
Code: 002191 Brand: Samsung Brand: M395T2953CZ4-CE600
$14.98
Qty: 7
1GB 240p PC2-5300 CL5 18c 64x8 Fully Buffered ECC DDR2-667 2Rx8 FBDIMM
Code: 002626 Brand: Infineon Brand: HYS72T128420HFN-3S-A
$14.98
Qty: 4
1GB 240p PC2-5300 CL5 18c 64x8 Fully Buffered ECC DDR2-667 2Rx8 FBDIMM
Code: 002818 Brand: Kingston Brand: KVR667D2D8F5/1G
$14.98
Qty: 1