DDR2 240pin PC2-4200 Fully Buffered 2GB

2GB 240p PC2-4200 CL4 36c 128x4 Fully Buffered ECC DDR2-533 FBDIMM Qi
Code: 027228 Brand: Qimonda-3rd Brand: HYS72T256920HFA.533
$16.98
Qty: 1
2GB 240p PC2-4200 CL4 36c 128x4 Fully Buffered ECC DDR2-533 FBDIMM El
Code: 031760 Brand: Elpida-Gigaram Brand: GR2GF36T1284-533II-EP6J
$16.98
Qty: 2
2GB PC2-4200 (533Mhz) 240 pin DDR2 DIMM ECC Fully Buffered
Code: 2.0G-PC2-4200E-FB Brand: Major Brand: 2.0G-PC2-4200E-FB
$29.85
Qty: